Ep o Gilgamešu

Do sada je pronađeno nekoliko verzija Epa o Gilgamešu od kojih je najstariji najvjerojatnije nastao još u vrijeme sumerske obnove oko 2200. g. pr. Kr., a možda i ranije. Gilgameš je bio legendarni sumerski vladar u gradu Uruk, a njegov sudrug u borbama i životu, njegov najbolji prijatelj Enkidu sanjao je jedne noći  proročanski san:

“Čudan je bio moj san koji sam vidio, 

njegov kraj nagovještava nesreću. Zgrabio me orao mjedenim kandžama 

i nosio četiri sata u visinu. On mi reče: 

,Pogledaj dole na zemlju! Kako ona izgleda? Pogledaj more! Kako ti se ono čini?’
A zemlja je bila kao brijeg, 

a more kao mala voda.
I opet je letio četiri sata u visinu 

i rekao:
,Pogledaj dole na zemlju! Kako ona izgleda? Pogledaj more! Kako ti se ono čini?’
A zemlja je bila kao vrt, 

a more kao rječica koja ga natapa. I opet je letio četiri sata u visinu 

i rekao:
‘Pogledaj dole na zemlju! Kako ona izgleda? Pogledaj more! Kako ti se ono čini?’ 

A zemlja je bila kao kaša od brašna, a more kao valovi za vodu. 

Još me je dva sata nosio uvis i tada pustio da padnem. 

A ja sam padao, padao
i ležao razmrskan na tlu.“

Nakon ovoga je Enkidu pao u postelju, razbolio se i umro. Tumačenje sna je jako jasno, mada prikazano simbolično kako to u snovima biva, dakle, predskazuje smrt Enkidua. Ništa prije toga nije ukazivalo na moguću bolest i smrt Enkidua, međutim, odmah nakon sna, dogodila se njegova smrt. Kako se radi o mitologijskoj ličnosti od prije nekoliko tisuća godina p.n.e tako nam je ovaj san i njegovo značenje dragocjenije da bi spoznali da su ljudi oduvijek sanjali proročanske snove, zapravo mnogo više su im poklanjali pažnju u starim vremenima nego što je to danas. Posebna pažnja bi trebala biti okrenuta ka toj drugoj stvarnosti kada spavamo, jer nam često pokazuje što nas čeka osim što pokazuje i prošlost ili dnevna događanja.